Klausová synagoga

Klausová synagoga má podélnou dispozici se sev. a záp. přístavkem. Stavba z let 1689-94 využívá zbytky staršího objektu, přestavba v letech 1883-1884. Do ul. U Starého hřbitova se obrací předsíní a ženskou modlitebnou, v přízemí s šesti, v patře s pěti osami. Parter má novou úpravu, kamenné portály jsou nové, pův. jen sdružená stuhová okna. Již. průčelí je dvoupodlažní čtyřosé, okna mají půlkruhové zakončení s pásovými šambránami a drobnými klenáky, oddělené jsou lisenovými rámci v neorenesanční úpravě. Vých. dvouosé průčelí v neorenesanční úpravě je jednopodlažní, jeho spodní část zakrývá pahorek „Nefele“. Trojúhelný štít je zakončený Deskami úmluvy. Záp. průčelí člení vykrajovaný lisenový rám. Předsíň a při schodišti je novodobá zrcadlová klenba. Hl. prostor s valenou klenbou prolomenou lunetovými výsečemi s bohatým štukovým dekorem. Štukem jsou zdobeny i hrany oken východní stěny vedle aronu a oválné okno nad ním. Schránka na tóru má vzhled raně barokní oltářní architektury, tříetážové, povrchově upravené umělým mramorem. Stěnu mezi okny rytmizují iónské pilastry nesoucí krátké úseky kladí z r. 1884.