Klostermannova chata

Objekt vybudovaný ve stráni, přibližně na půdorysu písmene U. Je patrový s dvoupodlažním obytným podkrovím. Střechy jsou valbové s vikýři, nad dominantní hranolovou částí v jižním průčelí střecha stanová, se šindelovou krytinou. Přízemí vyzděno z lomového kamene, patro obkládané dřevem. Okna dvojitá, dvoukřídlá, v přízemí osmitabulková, samostatná i sdružená, v patře i v podkroví čtyřtabulková (v prvním patře západního průčelí šestitabulková), v podkroví ve vikýřích se sedlovou stříškou nebo ve tvaru protáhlého volského oka. Pod okny prvního patra nápodoba podlomenice o 3-4 řadách šindelů. Nadzemní část západního křídla slouží návštěvníkům chaty jako ubytovací a společenské prostory. V suterénu (z pohledu ze dvora) jsou umístěny některé provozní místnosti. Krátké severní (spojovací) křídlo vyrovnává terénní rozdíl mezi spodním a horním křídlem, je zde umístěn byt správce objektu. Výška střešního hřebene nad touto částí objektu je nižší než u obou ostatních. Východní křídlo je ze dvora jednopatrové a ze západu, od svahu, pouze přízemní. Bylo postavěno nejpozději z celého komplexu a jsou zde umístěny obytné místnosti pro zaměstnance. Před hlavním (západním) průčelím je kamenná terasa se zábradlím z pěti vodorovných prken. Plynule přechází do terénu na příjezdovou cestu. Vjezd do areálu je situován z jihu mezi horním a spodním křídlem objektu branou z dřevěných planěk.