Knurrův palác

Čtyřkřídlý třípodlažní palác s obdélným nádvořím situovaný u jihovýchodního rohu náměstí. Původní stavba z počátku 18. století byla dvoukřídlá, o něco nižší západní křídlo a jižní křídlo, částečně zapuštěné ve svahu bylo dobudováno kolem poloviny 19. století. Hlavní uliční křídlo má šířkovou dispozici, na levé straně se podélný trakt mírně zalamuje. Zalomení odpovídá šíři východního bočního křídla. Jedenáctiosé monumentální průčelí je velkoryse architektonicky členěno. První podlaží s pásovou bosáží vytváří optický sokl stavby, ukončený kordónovou římsou. Na římsu dosedají patky vysokého pilastrového řádum rytmizujícího plochu prvního a druhého patra. Téměř sochařsky zpracované hlavice pilastrů s květinovými festony a andílčími hlavičkami nesou zalamované kladí s předsazenou korunní římsou. Okna v přízemí jsou téměř čtvercová. V patrech jsou vysoká obdélná okna ve štukových rámech. V druhém podlaží navíc doplněná segmentovými nadokenními římsami a bohatými štukovými suprafenestrami, v nichž se střídají stylizované mušle a volutové konzolky s maskarony, střídavě doplněné festony z květin nebo plodů. Obdobně je členěna i severní a východní fasáda nádvoří a západní boční zeď křídla, která je však bez oken. Další dvě křídla, přistavěná v 19. století, mají téměř hladké fasády, členěné pouze kodónovými a průběžnými parapetními římsami, pravoúhlá okna jsou rámována šambránami pouze v druhém patře dvorních fasád. Před severní dvorní fasádu jsou představeny do výše prvního patra mohutné opěráky, mezi nimi jsou průjezdy do bývalých kočároven. V interiéru se většinou dochovala původní dispozice včetně barokního schodiště s balustrovým zábradlím. Část prostor schodiště je zaklenuta valeně s výsečemi. V reprezentačních místnostech se dochovala štuková výzdoba stropů. Pozoruhodnou součástí architektury je monumentální sochařsky zpracovaný portál s reliéfem Korunování Panny Marie, umístěný ve středu rozeklaného frontonu, připisovaný sochaři J. A. Heinzovi. Střechy objektu jsou valbové, kryté skládanou střešní krytinou, vláknocementovou šablonou v barvě břidlice.