koleje a mensa Leninova

Šestipodlažní deska s dominantou výškové budovy, betonový skelet s částečně volně průchozím parterem v duchu lecorbusierovských zásad domu na sloupech, střešní terasa, v detailech prvky bruselského stylu. Celek tvoří téměř 200 metrů dlouhý šestipodlažní ubytovací blok, podél ulice Kounicovy, ustupující od uliční čáry a zapuštěný vzhledem k úrovni ulice. Na severním konci směrem do dvora byla umístěna dvoupodlažní kostka menzy, která je na sloupech vynesena nad sníženou úroveň dvora. Směrem do ulice tvoří jídelní část spojovací krček s centrálním vstupní halou Dále navázala ve druhé etapě na severním konci na úrovni ulice a podél uliční čáry výšková dominanta areálu, třináctipodlažní budova s výrazným rastrováním lodžiemi.