komín bývalé továrny Bratří Perutzů

Komín je tradiční cihelné konstrukce na půdorysu osmiúhelníku s vysokým soklem. Byl dodatečně navýšen, přibližně o 1/4, s použitím kruhové cihelné konstrukce. Komín dosahuje výšky 57 metrů. Je opatřen ocelovými skružemi a dvojicí žebříků. V podstavci (soklu), který má římsu zdobenou cihelným ornamentem, je patrný zazděný kouřovod.