Koníčkův vodní mlýn

Areál tzv. Koníčkova mlýna (čp. 11) tvoří: - hospodářská budova na západě - hospodářská budova na východě (čp. 11) - stodola s drobným podsklepeným přístavkem - vjezdová brána s brankou - pozemky parc. č. 588, 589, 592 Prohlášení hlavní budovy mlýna s mlýnicí za KP bylo zrušeno v r. 1996 (Rozhodnutí MK ČR čj. 2416/96 ze dne 18.4.1996, podle kterého má být jakákoliv nová výstavba na uvolněném místě projednána s příslušným orgánem státní památkové péče). V současnosti (2007) z budovy zbývají jen ohradní zdi a zbytky vnitřního zařízení. Prohlášení obytné budovy na SV (čp. 2) za KP bylo zrušeno rozhodnutím MK 22766/2011 OPP ze dne 20.4.2011. Vozová kolna a pův. sušárna(?), pravděpodobně barokního původu, doplněna mladšími přístavbami) na pozemku parc. č. 590 není částí KP, ale tvoří prostředí této KP ve smyslu § 14, odst. 1, § 11, odst. 2, nebo § 9, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Centrem areálu byla původně budova vodního mlýna. Měla mansardovou střechu krytou původně šindelem. Na mlýnském zařízení a v interiérech byla datace 1768, 1789. Na fasádě do dvora byl nápis s datací: W.K. 1828. Zachovány jsou obvodové zdi, vstupní dveře, okénka a zborcené mlýnské zařízení. Pokračování: viz DL. Do areálu se vstupuje z jihu branou s vykrajovaným štítem. Na východě k ní přiléhá velká stodola zděná z kamenného lomového zdiva, s klenutými záklenky pro vjezdy. Na SZ stodoly je do dvora drobný podsklepený přístavek. Na východě areál vymezuje nižší dlouhá zčásti klenutá hospodářská budova. V severovýchodním rohu je novodobá patrová obytná budova pravděpodobně ze 30. nebo 40. let 20. stol. (čp. 2). Navazuje na zřícenou budovu barokního mlýna, je podsklepena. Na západě dvůr uzavírá přízemní cihelná budova (datace 1930 ve štítu), s postraními vjezdy, ze kterých je přístupný podkrovní úložný prostor. Na severu na ní navazuje přístřešek s pultovou střechou (není KP). První písemné zmínky o mlýnské usedlosti pocházejí ze 16. stol.(1591). Areál byl zničen pravděpodobně za třicetileté války. K roku 1672 existuje další doklad o nové barokní usedlosti. Ve 2. polovině 18. století byly budova vlastního mlýna přestavována (na mlýnském zařízení byly letopočty 1768, 1789, 1799(?)). Na průčelí byl nápis "W.K. 1828". Další stavební změny a doplňky areálu v 19. a 20. století (datace na štítu západní budovy: 1930). V letech 1946-1947 postavena v SV areálu obytná budova (čp. 2).