konírny pivovaru

Volně stojící (pouze na J nároží navazuje omítaná ohradní zeď) přízemní obdélná zděná ze smíšeného zdiva,s vápennou omítkou (okrové nátěry. Dispozice jednotraktová. I n t e r i é r : Přízemí : pův. jednotný prostor, dnes zčásti narušený příčkami, zaklenutý pěti vysokými segmentovými klenbami do příčných zdí, vylehčených dvojicemi stlačených arkád. V čelních zdech čtveřice drobných nik s půlkruhovými záklenky. E x t e r i é r : JZ a SV fasáda : s ústupkovou podstřešní římsou, pětiosé, převážně s ležatými okénky ( na JZ i v 1. ose 6tabulkové okno ve 2. ose dveře). SZ a JV fasáda : štítové, bez otvorů S t ř e c h a : sedlová, krytá bobrovkami. (popis L. Svoboda 1989)