kostel apoštola sv. Pavla

Evangelický kostel apoštola Pavla stojí před severovýchodním okrajem historického jádra města, na nároží ulic Bratislavské a Horovy. Jedná se o jednolodní zhruba orientovanou (presbytář směřuje k jihovýchodu) stavbu vyzděnou z neomítnutých ostře pálených červených cihel a tvarovek (z nichž jsou veškeré architektonické prvky) na obdélném půdorysu s pravoúhle odsazeným presbytářem zakončeným odsazenou apsidou segmentového půdorysu. Po stranách kněžiště má dvě sakristie, před lodí na severozápadní straně je předsíň, schodiště s apsidou na západním nároží a na severním nároží hranolovou věž se schodišťovou apsidou. Střechy jsou sedlové, u apsid ve tvaru poloviny kužele, věž ji má jehlancovou zakončenou makovicí a latinským křížem a nad jihozápadní sakristií je střecha routová, doplněná valbami. Kryty jsou na koso kladenými čtvercovými šablonami, na věži je břidlice. Všechna okna jsou zaklenuta plným obloukem, obdélné dveře také – prostor nad nimi pak vyplňuje nadsvětlík. Severozápadní hlavní vstupní štítové průčelí má ve středu rizalit předsíně s trojúhelným neodděleným štítem, v jehož vrcholu je okénko. Rizalit má lizénový rám, u okrajů štítu opatřený obloučkovým vlysem, v přízemí půlkruhem zaklenutý portál (v němž dvoukřídlé pravé ven otvíravé svlakové dveře s ornamentálním kováním) jehož archivolta je nesena čtvrtsloupky v pravoúhlých ústupcích, stejně jsou řešeny postranní niky s malými okénky. Nad tím kordonová římsa s obloučkovým vlysem, která nad portálem vybíhá v trojúhelná štít vrcholící křížem, nad ním je trojdílné sdružené okno s vyšším středem. Za štítem rizalitu vyniká vyšší štít lodi. Na jihozápadní straně rizalitu je umístěn přístavek schodiště v přízemí s podobným portálem jako v rizalitu (liší se zaslepeným nadsvětlíkem dveří) a s okénkem, v patře jsou dvě okénka pod průběžnou nadokenní římsou. Na jihozápadní straně tohoto přístavku je apsida s trojicí lizénových rámů s obloučkovým vlysem, v nichž je po okénku. Na severovýchodní straně stojí věž, jejíž první tři nadzemní podlaží mají společný lizénový rám s obloučkovým vlysem. Na čelní straně má apsidu se schodištěm do 1. patra se sdruženým trojdílným okénkem v přízemí a třemi dvojicemi okének v lizénových rámech v patře nad kordonovou římsou, nad apsidou úzké okno 2. patra. Na boční (severovýchodní) straně má v přízemí portál (obdobný jako v rizalitu), nad jeho sedlovou stříškou (krytou malými bobrovkami, a jejíž štít je završen křížem) jsou dvě úzká okna prvního patra a nad nimi jedno okno patra druhého. Nad tímto, nad kordonovou římsou, má věž již všechny čtyři strany. Ve 3. zvonovém patře má na stranách po obdélném žaluziovém okně (s parapetem s trojicí malých okének), které je zaklenutím zakončeno až nad další kordonovou římsou ve 4. patře. To má nad tímto zakončením kruhový otvor s dřevěnou výplní, asi místo uvažovaného ciferníku věžních hodin. Toto patro tvoří přechod mezi dolní hranolovou částí věže a jejím posledním 5. patrem, které je oktogonální a má na každé straně po sdruženém okénku v lizénovém rámu s pilovým vlysem. Boční průčelí lodi, severovýchodní a jihozápadní, mají po čtyřech oknech v lizénových rámech s obloučkovým vlysem oddělených vzájemně dvoustupňovými opěráky, pod prvním oknem od severozápadu je po sdruženém okénku. Presbytář má ve stejném lizénovém rámu okno kruhové. Sakristie na severovýchodní straně má na severozápadní straně vchod s představeným schodištěm, na severovýchodní štítové straně dvojici oken v lisenovém rámu s obloučkovým vlysem a na straně jihovýchodní též dvojici oken, ale bez rámu. Sakristie na jihozápadní straně presbytáře má na severozápadní straně vedle vchodu s představěným schodištěm malé okénko, na jihozápadní straně ve střední štítové části trojici oken v lizénovém rámu, v rozšíření vlevo je mělká apsida s jedním okénkem (v ní schodiště ze suterénu) a na straně jihovýchodní v rozšíření je v přízemí v lizénovém rámu dvojice oken a v suterénu okno jedno, vpravo od vystupujícího rozšíření další okno. Jihovýchodní průčelí tvoří závěr presbytáře a již popsané dvoje sakristie. Presbytář má štít ozdoben obloučkovým vlysem a zakončen je nástavcem na jehož vrcholu byl asi kříž, jinak většinu jeho plochy zaujímá apsida se třemi (dnes zaslepenými) okny a s obloučkovým vlysem pod korunní římsou.