kostel Božího Spasitele

Evangelický kostel Božího Spasitele v Podbořanech stojí uprostřed pozemku, který se nachází na nároží Husovy a ulice Bedřicha Smetany, asi 150 m jižně od hlavního podbořanského náměstí. Pozemek, na němž kostel stojí, je oplocen plotem z drátěného pletiva v železných rámech, na podezdívce z lomového kamene, neseným litinovými sloupky. Sloupky zděné pak v tomto oplocení nesou dvoukřídlá vrata před hlavním vchodem do kostela. Jedná se o orientovanou zděnou hladce omítnutou jednolodní z části podsklepenou stavbu pod sedlovou střechou krytou eternitem. Na západní straně je představená hranolová věž. Na východě je hranolový presbytář s apsidou s plechovou krytinou. Po stranách kněžiště je na jihu sakristie se vstupem zvenčí od apsidy a na severu v zimě využívaná kaple. Oba vchody jsou přístupné po krátkém zatočeném schodišti. V koutech po stranách věže jsou válcová šneková schodiště, z nichž je zvenčí přístupná kruchta – ze severního i věž. Loď kostela má na obou stranách po čtyřech polích, z nichž tři tvoří okenní osy a jedna, vždy blíže k věži, je tvořena rizalitem se sdruženým oknem, zaslepeným kruhovým oknem a trojúhelným štítem s obloučkovým vlysem. Ostatní okna jsou v bosovaném přízemí sdružená segmentová. Ve třetí ose v přízemí na jižní straně je okno nahrazeno sedlovým portálem s dvoukřídlými dveřmi v půlkruhem zaklenuté nice a v koutě při sakristii je schodiště do sklepa. Presbytář má na stranách nad přístavky okna a ozubený vlys v lisénovém rámu. Apsida má v přízemí rytou bosáž a v patře slepou neorománskou arkádu prolomenou čtyřmi okny. Půdorysně obdélné přístavky sakristie a kaple mají na podélné straně po sdruženém plnými oblouky zaklenutém okně, v lisénovém rámu s vlysem se zuby, na východních štítových stranách je po dvou oknech stejně ukončených, v lisénovém rámu s obloučkovým vlysem. Věž má v přízemí hlavní vchod tvořený půlkruhem zaklenutým neorománským portálem s dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem zastřešeným jednoduchým vimperkem v úrovni prvního patra. Druhé patro má jedno sdružené neorománské okno, na jehož parapetu je kordonovou římsou olemovaný čtvercový reliéf poprsí Ježíše Krista. Ve třetím patře je okno kruhové a na bocích malá okénka štěrbinová. Čtvrté zvonové patro má na všech stranách po sdruženém neorománském francouzském okně, před nímž je balkon s kovaným železným zábradlím neseným trojicí konzol, na východě nad střechou balkon není. Věž je na stranách ukončena štíty s kruhovými okny ve tvaru rovnostranného trojúhelníka a osmibokou jehlancovou střechou. Přízemí a první patro věže má rytou bosáž, ostatní patra jsou opatřena lisénovými rámy s obloučkovým vlysem, přičemž druhé a třetí patro mají rám společný.