kostel Nanebevzetí P. Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem bývalého hřbitova, kde se nalézají ambity, kaple sv. Michala a zvonice je situován západně od náměstí při cestě ke hradu. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dvoulodní stavba s protáhlým, polygonálně uzavřeným presbytářem doprovázeným na severní straně sakristií s půlkruhovým závěrem. Kostel je obklopen hřbitovem, na SZ straně se nachází kaple sv. Michala, na kterou navazují abity. Zvonice sloužící původně jako brána na hřbitov je postavena v severovýchodní části areálu tak, že je dobře patrná z prostoru náměstí i navazující ulice Na příkopech. Ohradní zeď kolem bývalého hřbitova se zachovala pouze na severní, západní a z části také na jižní straně areálu. Ohradní zeď není součástí kulturní památky, nevztahuje se na ní památková ochrana.