kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel se nachází v jádru protáhlé ulicové obce Krásný Les, ve vidlici rozcestí, kde se rozděluje silnice směrem na Adolfov nebo ke státní hranici. Zároveň jde o meandr Rybného potoka a jeho soutok z bezejmennou vodotečí. Dříve bylo jádrové území okolo kostela z jihu odděleno náhonem nedalekého, dnes již zaniklého mlýna č. p. 63. Je jen přibližně orientovaný, presbytářem k jihovýchodovýchodu. Úroveň terénu ve východní části je vyšší než úroveň vnitřní podlahy. Jde o jednolodní sakrální stavbu, s odsazeným delším zaobleným presbytářem a s věží na protilehlé straně. Nároží lodi při věžním průčelí jsou zaoblená. Ze symetrického půdorysu vystupuje pouze přízemní sakristie na jihozápadní straně presbytáře. Kostel je zděný z lomového kamene, omítaný, ve vybledlé nazelenale žluté barevnosti. Aktivní prvky fasády jsou bílé. Střecha je z obou stran (i u věže) valbová, nad presbytářem ukončená půljehlancově. Krytá je černými vláknocementovými šablonami, kladenými nakoso. Věž je osazena cibulovou osmibokou bání bez lucerny a ukončena hrotnicí ve tvaru zdobného latinského kříže. Báň je pokryta rovněž vláknocementovými šablonami, kladeny jsou však na německý způsob ve vodorovných řadách. Fasáda lodi, presbytáře i sakristie je prostá, horizontálně pouze završená profilovanou korunní římsou. Naopak fasáda věže je členěná pomocí prostých lizénových rámů bez sražených rohů. Věž je třípatrová, v úrovni parapetu kruhového okna druhého patra fasáda mělce ustupuje, fasádní pás horizontálních lizénových rámů je zde nad oknem zakončen drobnou římsičkou. Okenní otvory lemují hladké šambrány rámované jednoduchým páskem. Okna mají segmentové záklenky. Drobný vstupní portál ve věžní fasádě je prostý, kamenný, rovněž rámovaný páskou. Opatřen je novodobou kvalitní kovanou mříží. Boční vstupy do lodi jsou zazděné.