kostel Nanebevzetí Panny Marie

1) arciděkanský kostel Nanebevzetí P. Marie 2) probošství čp. 30 3) schodiště I - severozápadní s terasou 4) schodiště II - severovýchodní Monumentální vrcholně a pozdně barokní stavba je dominantou Přeštic i okolní krajiny. Kostel stojí blíže JZ okraji města v dominantní poloze nad řekou Úhlavou, usazený na hranu prudkého svahu klesajícího k V. Na jihozápadní straně přiléhá ke kostelu budova děkanství (u presbytáře) a zhruba vodorovný zatravněný pozemek. Severozápadní průčelí kostela odděluje od hlavní silnice terasa se schodištěm. Po severovýchodní straně pak nepravidelná svažitá plocha upravená parkovým způsobem, od severovýchodního portálu transeptu vede k SV cesta, zakončená schodištěm lemovaným neomítnutými zdmi z lomového kamene. Strměji svahované okraje plochy zachycuje opěrná zeď vystavěná z lomového kamene, koruna chráněna žulovými deskami nebo bez úpravy, šikmý líc zdi neomítnutý.