kostel Nanebevzetí Panny Marie

Chrám disponuje obvyklou středověkou skladbou, obsahuje dominantní dvoulodí, lehce nižší presbytář se strmými střechami. Touto vysokou hmotou je chrám rovněž významným dokladem středověkého stavitelství. Patrně již od středověku zde přetrvává systém prejzové krytiny. Bezprostřední poloha chrámu jižně od staršího kostela souvisí asi se zázračným pramenem, který lze v původní situaci předpokládat dle písemných pramenů v místě presbytáře. Po obvodu chrámu býval hřbitov vymezený dodnes stojící ohradní gotickou zdí se třemi gotickými portály z doby výstavby chrámu. Toto množství vstupů nepochybně souvisí s poutní funkcí chrámu. Na severu přiléhající sakristie připojující starší kostel je výtvarně nesouvislý celek. Hlavní chrám vznikl jako samostatný útvar osamoceně stojící a spojovací sakristie vznikla dodatečně v roce 1665. Dalším významným pohledovým prvkem je vrcholně barokní hřbitovní kaple s mansardovou střechou západně od chrámu. Hmotově je positivním kontrastem k převyšujícímu chrámu, konkrétně k přilehlé věži.