kostel Nanebevzetí Panny Marie

1) kostel 2) ohradní zeď se 2 branami Kaple stojí ve svažité poloze na jižním konci městečka, zhruba uprostřed obdélné plochy hřbitova. Před severním průčelím větší plocha zpevněná betonovými deskami; stejným způsobem provedená cesta k severní bráně. Kolem hřbitova ohradní zeď; na vých. a sev. straně nahrazena novou, provedenou z PZD desek zasouvaných do prefabrikovaných sloupů. V severní zdi zhruba uprostřed monumentální kulisová brána; o něco východněji druhá, shodně řešená, ale se zazděným průchodem. Ve východní zdi novodobý vjezd.