kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je situován cca 300 m SV od okraje obce Dobronice u Bechyně, na protáhlém ostrohu nad řekou Lužnicí, na jehož nejjižnější části byl vystavěn hrad Dobronice. Kostelík obdélného půdorysu s hmotově ustupujícím presbytářem rovněž na obdélném půdorysu s rovným závěrem. Bývalý hřbitov, po němž již nezbyl viditelný důkaz (kříž či ojedinělé hroby), připomíná pouze 5 vzrostlých líp a travnatý pažit, pokrývající plochu někdejšího pohřebiště. Směrem na J, ke zřícenině hradu vede dosud zřetelná neudržovaná cesta, se zbytky oboustranné lipové aleje. Na J, Z a S se rozprostírají obdělávaná pole. Kostelík je v současnosti přístupný po další cestě, vedoucí z návsi na S a přetínající od Z na V přilehlá pole. Presbytář — presbytář je pro tuto oblast typicky uzavřen na V rovnou stěnou, přikryt sedlovou střechou s námětkem, pobitou plechovými šablonami. Na plášti dochovány dvě vrstvy omítek, v obou rovněž dochovány hladké štukové rámy, vymezené linkou, kolem úzkých oken jednom na J a V stěně, uzavřených hrotitým obloukem, ve vrcholu s kružbou tvaru jeptišky. interiér presbytáře je zastropen sklípkovou klenbou