kostel Nanebevzetí Panny Marie

Areál kostela Nanebevzetí P. Marie se nachází přibližně ve středu obce, v JZ koutu členité návsi. Orientovaná stavba kostela stojí při Z okraji nevelkého hřbitova, vymezeného kamennou ohradní zdí. Při Z koutu hřbitova stojí márnice, která je v těchto místech součástí ohradní zdi. Jediný vstup pilířovou branou (přibližně v ose hlavního vstupu do kostela) je orientovaný směrem k J, k příjezdové komunikaci. Předmětem ochrany je kostel Nanebevzetí Panny Marie, márnice, ohradní zeď s pilířovou branou a pozemek parc. č. st. 21. Na ploše památky se nachází nechráněné náhrobky.