kostel Nanebevzetí Panny Marie

Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie se skládá z vlastního kostela (1) a sousoší krucifixu se sv. Máří Magdalenou umístěném při vrcholu polygonálního presbytáře. (2) Chrám je pozdně gotickou stavbou se zhruba čtvercovou lodí a dlouhým polygonálním presbytářem. K západnímu průčelí přiléhá v půdoryse hranolová věž. Loď je zastřešena sedlovou střechou. Střecha presbytáře je nižší, sedlová na východě s valbou a je doplněna úzkým gotizujícím sanktusníkem. Věž má vysokou jehlancovou střechu po obvodě se sedmi malými věžičkami. Krytinou je patinovaná měděnka. Sousoší je umístěno mezi opěráky v samotném závěru presbytáře za nízkým kovaným plotem.