kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

Kostel je jednolodní novogotická stavba, orientovaná ne zcela přesně V-Z. Kostel je zděný z červených pálených cihel, neomítnutý. Skládá se z obdélné lodi sklenuté křížovou klenbou, s vysokými hrotitými okny s kružbou, dále z presbytáře nižšího než hlavní loď a štíhlé hranolové věže ukončené jehlancovým nastavcem. Hlavní vchod do kostela je věží. K S a J boku presbytáře přiléhají dva malé přístavky čtvecového půdorysu, z nichž jeden slouží jako sakristie. Střecha je strmá, krytá plechem nad hlavní lodí sedlová, nad presbytářem a přístavky valbová. Předmětem památkové ochrany je kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava a vymezený pozemek.