kostel Nanebevzetí Panny Marie s ohrazením hřbitova

Neorientovaný zděný jednolodní bezvěžový kostel na obdélném půdorysu cca11,5x 8 m s odsazeným, zhruba obdélným závěrem, jehož zadní strana je lehce konvexkonkávně vyduta. K jižní straně presbytáře přiléhá drobná obdélná sakristie se sedlovou střechou. Střecha kostela valbová se štítem na vstupní straně má novou pálenou krytinu z bobrovek, za štítem ve vrcholu střechy je drobná čtvercová oplechovaná sanktusní zvonička, s dvěma etážemi sdružených půlkruhových okének, krytá stanovou střechou s námětky. Fasády člení zdvojené lisenové rámy, sokl a římsa. Boční stěny lodi mají po třech segmentových oknech s omítkovými šambránami, okenní výplně v kovových rámech. Vstupní průčelí má v ose pískovcový lištový portál s lehkým vykrojením sedlového tvaru a s ušima na čtvrtkruhově vykrojených rozích. Klenák svrchu hrotitý. Dveře dřevěné, dvoukřídlé, výplňové s rámovou konstrukcí. Nad vstupem svislé oválné okno, zasklení v kovovém rámu. Lisenové rámování probíhá i ve štítu, který má segmentově vykrojené boky, tympanon nízký,trojúhelný, v něm těžko čitelné vročení římskými číslicemi. V ose štítu obdélné okno. Sakristie nemá členěnou fasádu, pouze ve štítové stěně pás v úrovni římsy, vstup má pískovcové pravoúhlé ostění. Na boční stěně ležaté obdélné okénko s lištovým kamenným ostěním s vloženou kovanou mříží s trny.