kostel Narození P. Marie

Jednolodní orientovaný kostel má plochostropou obdélnou loď s fabionem a na západě s vestavěnou kruchtou. Na loď na východě navazuje pětiboce zakončený presbytář, který je zaklenut za triumfálním hrotitým obloukem úzkým pruhem valené klenby, která je od žebrové paprsčité klenby oddělena širokým pasem. Paprsčitá klenba dosedá na konzole ve tvaru obráceného jehlance a její žebra se spojují ve svorníku. Stěny presbytáře a pilíř triumfálního oblouku jsou zdobeny gotickými nástěnnými malbami z roku kolem 1400. Podél severní stěny presbytáře je umístěn přístavek sakristie sklenutý valenou klenbou. Nad lodí se dochoval hambalkový krov se stojatou stolicí a rozpěrou a nad presbytářem hambalkový krov s ležatou stolicí a s ondřejským zavětrováním v podélném směru. Nad střechou presbytářem je umístěna čtyřboká pseudogotická věž zakončená zděným osmibokým jehlanem, který je přerušen štítky s křížovými kovovými kytkami.