kostel Narození Panny Marie

Areál kostela Narození Panny Marie se rozkládá v centru Trmic, na jejich hlavním Václavském náměstí. Tvoří jej (1) kostel Narození Panny Marie vyplňující skoro celou východní polovinu náměstí. Při východní stěně závěru presbytáře kostela je osazena (2) socha sv. Jana Nepomuckého. Volně stojící (3) socha sv. Josefa je osazena v podélné ose kostela před jeho západním průčelím, západně od středu západní poloviny náměstí.