kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie je situovaný severovýchodně od náměstí, v ohybu toku řeky Doubravky. Areál sestává z orientovaného podélného kostela a z centrální hrobní kaple Auersperků, umístěné před západním průčelím svatyně. Okolí kostela a hrobky je zatravněné, k severní a západní straně přiléhá zahrada. Jižně od kostela, při silnici stojí fara. V dosti vzdálené poloze, na terase nad pravým břehem řeky Doubravy, je situovaná zvonice s bedněným patrem. Samotný kostel je poměrně rozlehlá stavba. Má podélnou loď a polygonální presbytář. K severní a jižní straně presbytáře přiléhají sakristie (na jihu s oratoří v patře). Další přístavbou při severní straně lodi je auersperská hrobová kaple. Interiér kostela je bez kleneb. Věž chybí, nahrazuje ji sanktusová vížka nad presbytářem. Předmětem ochrany je kostel, samostatná hrobní kaple Auersperků a příslušné pozemky.