kostel Narození Panny Marie

1) kostel 2) kaple sv. Barbory 3) kaple 4) ohradní zeď s branou a brankou 5) výklenková kaple P. Marie Kostel s bývalým hřbitovem leží zhruba 0,5 km JZ směrem od okraje obce. Areál umístěný na okraji vyvýšené ostrožny ve vysoce dominantní poloze (kostel patrný z dálky ze všech stran). Kostel zaujímá zhruba střed nevelké cca obdélné, vodorovné a zatravněné plochy vymezené zdmi. Do severních zlomů ohradní zdi vloženy kaple. Po jižní straně hřbitova zahrada fary; vlastní budova fary pak částečně přisazena k východní zdi hřbitova. Západně od hřbitova se nachází výklenková kaplička P. Marie. Na přístupové cestě k ní místy vystupuje skalní podloží; cesta lemovaná kolem 1 m vysokými zídkami z lomového kamene. Od areálu terén strmě klesá k J a Z, pozvolněji pak na ostatní strany. Od východu příjezdová cesta ze vsi, ze západní strany obklopuje areál smíšený vzrostlý les.