kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie stojí na návrší severovýchodně od obce, uprostřed areálu hřbitova, který je uzavřen ohradní zdí z lomového kamene. V severozápadním rohu hřbitova je k ohradní zdi přistavěná márnice obdélné dispozice s rizalitově vystupujícím vstupem, zděná z lomového kamene. Sedlovou střechu kryje pálená dvoudrážková taška. Předmětem památkové ochrany je kostel, ohradní zeď s bránou a pozemky vymezeného areálu. Na ploše památky se nachází nechráněná márnice.