kostel Narození Panny Marie

Město Chabařovice je situováno mezi Ústím nad Labem a Teplicemi. Jeho protáhlým ulicovým náměstím prochází frekventovaná silnice spojující obě tato města. Kostel stojí na východním konci náměstí. Vlivem mírné nerovnosti terénu je východní část kostela oproti komunikaci mírně navýšena. Park okolo kostela nahradil bývalý hřbitov a park před západním průčelím kostela zaujímá místo někdejšího tržiště. Kostel Narození Panny Marie jako lokální dominanta se uplatňuje v průhledech hlavním prostorem obce, náměstím, ve směru od jihozápadu a západu. Na straně od východu je kostel nevhodně pohledově potlačen (v bezprostřední blízkosti se nachází dvoupatrová budova novodobého vzhledu). Svou výškou přesahuje přízemní i jednopatrovou zástavbu obce. Podélný kostel s věží v průčelí má dispozici trojlodní baziliky. K hlavní lodi se připojuje stejně široké kněžiště s polokruhovým závěrem. Šíře bočních lodí činí polovinu šířky lodi hlavní. Boční lodě dosahují jen k triumfálnímu oblouku lodi hlavní a jsou tu rovněž ukončeny. V jejich přímém pokračování po obou stranách presbytáře leží sakristie se čtvrtkruhovým závěrem. V západním průčelí po stranách předsunuté hranolové věže jsou vestavěny před průčelí kostela přístavky čtvercového půdorysu obsahující šnekovitá schodiště za kruchtu. V 19. století byla do areálu kostela Narození Panny Marie přesunuta socha sv. Jana Nepomuckého. Již roku 1843 je na „Císařském povinném otisku stabilního katastru“ socha sv. Jana Nepomuckého zakreslena západně od kostela, v současnosti se nachází na parcele bývalého hřbitova (p. č. 87).