kostel Navštívení Panny Marie

Areál kostela se nachází v severní části obce západně od silnice Vysoká - Opatovice a sestává z budovy kostela Navštívení Panny Marie, malého hřbitova oválného tvaru vymezeného ohradní zdí. Kostel má obdélnou loď, odsazený pravoúhlý presbytář a apsidálně ukončenou sakristii na severní straně. Plochu mezi sakristií a severní stranou lodi vyplňuje mohutná věž s dochovanými románskými okénky, ukončená vysokou jehlancovou střechou. Stabilitu věže zajišťuje mohutný opěrák. Do kostela se vstupuje gotickým portálem na jižní straně lodi. Sakristie je osvětlená jedním okénkem románského charakteru. Interiér lodi je plochostropý, presbytář s křížovou žebrovou klenbou je oddělený hrotitým vítězným obloukem. Sakristie má valenou klenbu, věže trámové stropy. Předmětem ochrany je kostel, ohradní zeď a příslušné pozemky.