kostel Nejsvětější Trojice

Původně zámecký, dnes farní kostel Nejsvětější Trojice, nacházející se na území Městské památkové zóny Opočno, je součástí stavebního komplexu zámeckého areálu, který je Národní kulturní památkou. Areál kostela tvoří budova kostela a k ní přináležící obdélná plocha při severovýchodním nároží kostela se sochou Krucifixu na vícestupňovém pódiu. Neorientovaný kostel (podélná osa kostela položena ve směru sever - jih, či spíše od severozápadu k jihovýchodu) se uplatňuje svojí východní fasádou v jihozápadní frontě Trčkova náměstí. Dvouvěžové hlavní severní průčelí tvoří výraznou pohledovou dominantu otevřenou do Zámecké ulice, ústící ze severu do Trčkova náměstí. Severní dvouvěžové průčelí je ze západní strany částečně překryto navazující přístavbou patrové budovy fary čp. 3 (rč. 2356). Západní stěna kostela (s chodbou k letohrádku - součást areálu zámku r.č. 2351) stojí na hraně nad prudce se svažujícím terénem do zámeckého parku.