kostel Nejsvětější Trojice

Jednolodní neorientovaná stavba s půlkruhovým presbytářem, přistavěná k čp. 27; se vtaženými opěrnými pilíři. Okna lomená, bez kružeb, při západním průčelí hranolovitá věž. Tato věž je mohutná, vysoká hranolovitá, téměř čtvercového půdorysu, s ochozem, helmicí a pro zpevnění je obloukem propojena s hradbou (dříve v ní bylo obydlí hlásného), mívala tři až čtyři zvony, obecní hodiny se zvoncem „budičem“. Jižní štít se zbytky střílnových oken. Střecha sedlová, nad presbytářem valba. Nad věží báň. Fasády hladké bílé.