kostel Nejsvětější Trojice

Areál hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice se nachází na vyvýšenině, severně od náměstí Bedřicha Smetany, za bývalými hradbami. Jeho součástmi jsou kostel, architektonicky totožně provedené kaple a márnice, hrobka českodubské průmyslnické rodiny Schmittů. Zmíněné stavby obklopuje hřbitov a celý areál, který je součástí městské památkové zóny, uzavírá ohradní zeď. 1) kostel Nejsvětější Trojice 2) márnice 3) hřb. kaple 4) hrobka rodiny Schmitt 5) hřbitov 6) ohradní zeď