kostel Nejsvětější Trojice

Kostel je tvořen tvarově složitým objemem, který se malebně uplatňuje na návrší nad obcí. Jednolodní stavba je tvořena krátkou obdélnou lodí, protáhlým odsazeným pětibokým presbytářem s opěráky a hranolovou věží před západním průčelím. Loď i presbytář mají vysoké oddělené valbové střechy,doplněné nad závěrem akcentem štíhlé sanktusní věžičky. Věž jen o málo převyšující štít lodi je završena jehlancovou střechou, prohnutou dole o námětky. Tuto ústřední hmotovou skupinu dotváří dvě přízemní hranolové přístavby na podélných stranách presbytáře, sloužící jako sakristie a tzv. Mravínská kaple a nejmladší přístavba zděné předsíně před jižním vstupem. Neobvykle přímo k věži přiléhá masívní hmota hranolové zvonice se zděným přízemím a bedněným zvonovým patrem, krytá sedlovou šindelovou střechou, na jejímž okraji se uplatňuje drobný sanktusník. Exteriér : Hladce omítané fasády lodi i přístavků člení omítaný sokl a ukončuje profilovaná římsa. Loď je osvětlena okny se segmentovými záklenky, ze severu dvěma, z jihu jedním, v místě druhého je přistavěna předsíň s vysokou pultovou střechou. Presbytář prosvětluje trojice vysokých gotických hrotitých oken v hlubokých, rozevřených špaletách. Kněžiště je opatřeno jednou odstupňovanými opěrnými pilíři, z nichž dva jsou volné a ostatní jsou spojeny do přístavku kaple a sakristie. Věž je členěna pouze ústupkem v patře a osvětlena úzkými štěrbinovými okénky. Západní portál věže je gotický, profilovaný, lomený, poškozený. Na severní straně lodi se uplatňují šikmé opěráky.