kostel Nejsvětější Trojice

Původně poutní, později hřbitovní kostel, stojí uprostřed hřbitova trojúhelníkového půdorysu o stranách téměř 70 m dlouhých, se vstupy na skosených hranách. Souběžně se zdmi hřbitovními probíhají 15 m dlouhé zdi kostela, při němž bylo použito trojúhelníkového půdorysu jako symbolu Nejsvětější Trojice.