kostel Nejsvětější Trojice

Areál kostela Nejsvětější Trojice se nachází na J konci uliční návsi, na široké skalnaté ostrožně strmě spadající směrem k V (k Jizeře) a směrem k J k hlavní příjezdové komunikaci ve směru Doubrava - Loukov. Orientovaná stavba kostela stojí ve středu hřbitova (přibližně oválného půdorysu), vymezeného kamennou ohradní zdí (na J terasovitou zdí) se 3 pilířovými branami. Na hřbitově se nachází řada architektonicky a sochařky cenných náhrobků z 19. a zač. 20. stol. (se secesními prvky např. náhrobek Josefa Holase u SV ohradní zdi). Pod presbytářem, směrem k Jizeře je přistavěna novogotická hřbitovní kaple Rohanů, z které se vstupuje do staré rodinné hrobky situované přímo pod presbytářem kostela a do nové hrobky zbudované S od kaple. Kaple je přístupná po obou stranách presbytáře pilířovými branami uzavřenými litinovými vraty (viz. EL ohradní zdi), které vedou na půlkruhově točitá schodiště setkávající se na malé terase před vstupem do kaple. K areálu také náleží litinový kříž, situovaný před S branou. Předmětem ochrany je kostel Nejsvětější Trojice, Rohanská pohřební kaple s hrobkou, hřbitovní zeď se 3 branami, litinový kříž před S branou a pozemky vymezeného areálu. Na ploše památky se nachází nechráněné náhrobky.