kostel Nejsvětější Trojice

Areál kostela, situovaný v severní části vesnice v mírném svahu při silnici na Bolechovice, je vymezen ohradní zdí starého zrušeného hřbitova. Větší část poměrně urovnané plochy někdejšího hřbitovního pole zaujímá vlastní kostel, na severní straně hřbitova v linii ohradní zdi stojí menší stavení bývalé márnice. Souvislou hřbitovní zeď doplňují dvě klenutá brány, hlavní brána na jihozápadě a zadní brána na severovýchodní straně vedle márnice. Přirozenou součástí areálu jsou dva prosté litinové kříže na kamenných podstavcích, postavené mimo plochu hřbitova před oběma branami a prastará mohutná lípa před jižní branou. Předmětem ochrany je kostel Nejsvětější Trojice s márnicí a ohradní zdí s branami.