kostel Nejsvětější Trojice

Rozsáhlý areál středověkého kostela se nachází uprostřed tzv. Malé Strany, jihozápadní části obce. Komplex sestává z původem raně středověkého kostela Nejsvětější Trojice, dále ze hřbitova oválného půdorysu ohrazeného masivní kamennou zdí s trojicí vstupů, márnice začleněné do ohradní zdi a konečně z empírové hrobky rodu Pistoriů.