kostel Nejsvětější Trojice

Areál dále zahrnuje samostatně stojící zvonici v SZ rohu, márnici v severním úseku ohradní zdi, novověkou hrobku rodiny Holoubkovy při západní zdi a kamenný kříž umístěný mimo ohrazení na západ od zvonice.