kostel Nejsvětější Trojice s ohrazením hřbitova

Areál na severozápadním okraji historického jádra sousedí s areálem fary. Patří sem budova kostela Nejsvětější Trojice a ohradní zeď s bohatě kamenicky zpracovanou branou se sochami, která je umístěna východně od kostela.