kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Nejvýznamnější sakrální stavba 20. století v České republice, navržená vynikajícím slovinským architektem, vypracovaná do všech detailů za použití ušlechtilých materiálů. Vychází z antické a starokřesťanské architektury. Kostel sestává ze tří částí - kostelní lodi na širokém obdélníkovém půdorysu, východní mohutné věži a sakristie s pomocnými místnostmi umístěné za věží. Stavba má jednotně řešené fasády provedené v kombinaci červeného režného zdiva s rastrem vystouplých hranolků a zdiva omítaného s výraznými římsami. Kostelní loď je jednolodní prostor s kazetovým stropem osvětlený řadou vysoko umístěných oken. Věž je plochá, postavena v plné šíři lodi, v centru má velký kruhový ciferník hodin. Východní část je patrová s mělkým štítem. Na vnitřní výzdobě se podílela řada významných umělců (D. Pešan, B. Stefan, aj.) Na západě je představeno vstupní schodiště. Na východě navazuje oplocená plocha. V interiéru je zachován veškerý mobiliář, vytvořený Plečnikem do jeho definitivního odchodu z Prahy v r. 1934, boční oltáře a další předměty vždy po konzultacích navrhoval Plečnikův žák a spolupracovník Otto Rothmayer. Objekt je současně i NKP r. č. 363 v rozsahu: objekt kostela, pozemky parc. č. 2457, 2458.