kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Síňové trojlodí na téměř čtvercovém půdorysu s hlubokým trojboce uzavřeným kněžištěm. K jižnímu boku presbyteria připojena kaple Božího hrobu, k jižnímu boku lodi kaple sv. Antonína Paduánského. K severní straně presbyteria přiléhá sakristie, k severní boční straně trojlodí se připojuje klášter. Vnějšek kostela má novodobou zjednodušující úpravu s břizolitovou omítkou. Okna lomená bez ostění a kružeb. Stavbu opírají jednou odstupněné opěráky se šikmými stříškami. Podokenní římsa se kolem zalamuje. Západní vchod zaklenut segmentem, vchod na jižním boku lodi má lomené profilované ostění. Kaple Božího hrobu při presbyteriu má trojboký závěr, její stěny člení slepá arkáda, do níž vsazeny dva částečně barokní reliéfy. Kaple sv. Antonína Paduánského na obdélném půdorysu členěna jednoduchými lisenami. Nad kaplí vztyčen válcový tambur zastřešený nízkou zvoncovou bání s lucernou. Presbyterium kostela kryje strmá valbová střecha, nad trojlodím je vysoká střecha jehlancová. Kostelní kněžiště zaklenuto dvěma poli křížové žebrové klenby s paprsčitým závěrem. Žebra hruškového profilu vybíhají z velkých jehlancových konzol pokrytých plastickými listy. Triumfální oblouk tupě lomený, profilovaný. Trojlodí sklenuto křížovými klenbami s žebry hruškovitého průřezu. Náběhy žeber se přetínají. Širší střední loď oddělují od užších lodí bočních široké okosené pasy spadající do polygonálních mezilodních pilířů. Ze severní boční lodi vede do přilehlého kláštera lomený okosený portálek. Kruchta podklenuta plackou a na bočních stranách vždy polovinou valená klenba. Na východní straně jižní lodi boční zachovaná rozměrná nástěnná malba datovaná do roku 1500. Sakristie a předsíň před ní sklenuty křížovými klenbami a valeně s trojúhelníkovými výsečemi s hřebínky na hranách. Pod sakristií leží sklep zaklenutý plnou valenou klenbou. Kaple Božího hrobu zaklenuta v presbytáři klášterní klenbou. Kaple sv. Antonína Paduánského zaklenuta kupolí s tamburem na pendativech. Interiér zdobí štuková ornamentika. Od kostelní lodi odděleno mříží s horní částí renesanční. V roce 1979 - 1980 byly odsraněny břízolitové omítky na celém objektu a provedena rekonstrukce fasád z přírodní vápenné omítky.