kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce

Kostel stojí při jižním konci západní fronty náměstí, hlavní průčelí obráceno do náměstí a jižní pak do Balbínovy ulice. Závěr presbytáře ze všech stran obestavěný městskými domy. Objekt usazený do svahu, před vstupním průčelím široké žulové schodiště.