kostel Obrácení sv. Pavla

Areál děkanského kostela Obrácení sv. Pavla se nachází v centru města, SV od Masarykova náměstí, na konci ulice F.X Procházky. Neorientovaný kostel s podélnou osou ve směru SV - JZ má jihozápadní průčelí situované do ulice F.X. Procházky. Před průčelím kostela, v západním nároží areálu stojí zvonice a před ní socha sv. Jana Nepomuckého. Severní a východní stranu areálu uzavírá ohradní zeď se schodištěm vestavěným v severním rohu. Vedle schodiště stojí bývalá kostnice, dnes čp. 162. Předmětem ochrany je kostel, zvonice, bývalá kostnice, socha sv. Jana Nepomuckého, ohradní zeď se schodištěm a pozemky vymezeného areálu.