kostel P. Marie Andělské

Kostel má klasickou kapucínskou dispozici jednolodí sklenutého valenou klenbou, s prodlouženým předěleným chórem a dvojicí bočních protějškových kaplí (oltář Panny Marie Rottenburské, oltář sv. Kříže), kde navazuje zpovědní chodba, přístupná dveřmi, datovanými k r. 1600. V chodbě, klenuté valenou klenbou s lunetami, je umístěna dvojice prostých baroktních zpovědnic. Při východní zdi kostela je chodba s jesličkami - trámový strop. Sakristie patří k nejstarší části architektury kostela, její vybavení tvoří prosté skříně ze 17. století, doplněné barokní kredenční skříni s tabernáklovým nástavcem z 18. století. Mezi průčelím a uliční frontou je malé atrium, zde nepřístupné, neboť předsíň s kostelem přímo spojuje krytá chodba. Fasáda vrcholí typickým trojúhelným štítem, siluetu stavby obohacuje pouze sanktusová vížka nad chórem.