kostel P. Marie Pomocné s poustevnou

Areál situovaný na návrší nad zámeckým parkem, dříve nad městem, dnes v bezprostřední blízkosti novodobé zástavby města, sestává ze dvou budov. Hlavní, dominantní, budovou je kostel Panny Marie pomocné, druhou poustevna. Obě budovy spolu navzájem souvisí jednak provozně, jednak jsou propojeny také stavebně, čímž tvoří nedělitelný celek. K oběma stavbám přiléhá malá zahrada vymezená částečně stavbami kostela a poustevny, částečně cihelnou ohradní zdí, tato není předmětem ochrany. V současné době je areál obrostlý bujnou vegetací, dříve nejspíš tvořil výraznou krajinnou dominantu.