kostel Panny Marie Bolestné

Kostel Panny Marie bolestné je situován v jihozápadním cípu pozemku vymezeném křížícími se ulicemi Zacharova a Požárníků na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Kostel je orientován na východ. Oválný objekt má k západnímu a východnímu závěru přidané polygonální výběžky. Východní a západní průčelí objektu jsou konkávně prohnuté. Kostel je významným poutním místem. Stavba má zásadní postavení ve vývoji architektury na našem území. Řadí se k nejkvalitnějším ukázkám radikálně barokní architektury u nás. Znaky radikálního baroka jsou: užití tvaru oválu v půdorysu, konkávně prohnutá průčelí objektu, v interiéru přetrhaná římsa obíhající prostor, ztvárnění říms v interiéru i exteriéru atd. Autorem objektu je pravděpodobně významný architekt působící v Čechách Kilián Ignác Diezenhofer, přední představitel radikálně barokního proudu v Evropě. Cenná je architektonická výzdoba průčelí i celá výprava interiéru kostela: nástěnné malby, štuková výzdoba, mobiliář a výtvarná díla atd. Významným výtvarným dílem v kostele je kromě jiných freska od předního malíře pozdního baroka u nás Václava Vavřince Reinera. Kostel je zachován v autentické podobě.