kostel Panny Marie s klášterem

1) kostel 2) klášter čp. 313 3) kaple se sochou sv. J. Nepomuckého Areál kláštera s kostelem je umístěný východně od historického jádra v rovinaté poloze, v blízkosti hlavní komunikace. K východní straně budov přiléhá bývalá zahrada obehnaná zdí, plocha je dnes zastavěná několika novodobými objekty, na části zatravněná s několika listnatými stromy. Kostel s orientovaným presbytářem, k obdélné lodi je připojeno užší kněžiště s trojbokým závěrem. Na západní straně předsazená čtyřboká věž, sakristie nepravidelného půdorysu je začleněna do východního křídla konventu. Klášter je poměrně složitý komplex budov, který vznikl postupným rozšiřováním. Základem je čtyřkřídlý konvent s křížovou chodbou a rajským dvorem (přiléhá k severnímu průčelí kostela). Dispozice dvoutraktová, vyjma jižního křídla, kde je pouze ambit. Z fasády východního křídla vystupuje trojboký závěr kaple a přímé čelo refektáře, v tomto křídle je také bývalá kapitulní síň. Při kostele situována sakristie a schodiště k oratoři. Na severní křídlo konventu navazuje spojovací křídlo k další budově, která má půdorys tvaru „L“. K východní fasádě spojovacího křídla přiložený novodobý objekt (kuchyně).