kostel Panny Marie Sněžné

Areál kostela Panny Marie Sněžné se nachází na mírném návrší na jihovýchodním okraji města. Kostel Panny Marie Sněžné obklopuje hřbitov, uzavřený na všech stranách ohradní zdí. V její severovýchodní části se nachází vstupní brána, u severního rohu areálu stojí kostnice. 5-1963/1 kostel Panny Marie Sněžné (st. p. 255) 5-1963/2 ohradní zeď (st. p. 253; 555; p. p. 593/2; 596) 5-1963/3 brána (p. p. 596) 5-1963/4 kostnice (st. p. 254)