kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení svatého Kříže je situován v historickém jádru obce, na mírném návrší nad řekou Ohří, v místě původního středověkého kostela. Jednolodní zděný solitérní chrám, postavený v duchu pseudogotického architektonického slohu, doplněného o neorománské prvky, je orientován k východu. Byl postaven v letech 1905 - 1907 podle návrhu lounského stavitele Františka Davida. Do současnosti se radonický kostel dochoval téměř intaktně, včetně interiéru bohatě vymalovaného vegetativními i figurálními motivy a vybaveného původním mobiliářem. Prostor okolo kostela je ohraničen ohradní zdí zhotovenou z neomítaného lomového kamene s korunou krytou kamennými deskami. Na západě je zeď přerušena dvoukřídlou kovanou bránou vsazenou mezi dvěma kamennými hranolovými pilíři, kterou zpřístupňuje přímé schodiště lemované nízkou kamennou zídkou.