kostel Povýšení sv. Kříže s kaplí Panny Marie Sněžné

Kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně se nachází v samém jádru města Děčína, poblíž Masarykova i Zámeckého náměstí, v přímé vazbě na tzv. Dlouhou jízdu, přístupovou osu k zámku. Terén stoupá směrem k západu, i když mírněji než paralelní niveleta Dlouhé jízdy, širší městský prostor Křížové ulice před západním průčelím kostela je již rovinný. Do tohoto prostoru je komponováno dominantní západní průčelí. Sakrální objekt, zejména jeho kupole s lucernou, se však uplatňuje i v panoramatu města, v dálkových pohledech. Jednolodní sálová stavba na půdorysu rovnoramenného kříže, s bočními kaplemi a emporami, má pravoúhle zakončený presbytář. Střecha je nízká, valbová. Po obou stranách vstupního průčelí jsou ve střešní partii situované menší, otevřené, mědí oplechované lucerny. Nad křížením je kupole podložená tamburem a završená uzavřenou zděnou lucernou zakončenou kuželem. K jižnímu průčelí se váže nižší lichoběžná kaple Panny Marie Sněžné, s pultovou střechou, vsazená mezi jižní rameno transeptu a arkádovou stěnu Dlouhé jízdy. Kostel i kaple jsou zděné, omítané. Aktivní prvky fasády kostela jsou červené resp. cihlové barvy, pasivní velmi světle okrové. Horizontálně je fasáda členěna na soklovou část, jejíž horní partie je zhotovena ze zpatinovaného pískovce a na korunní římsu, která je na západním průčelí rozvinuta do plně vyvinutého kladí, na bocích a zezadu se toto členění promítá pouze do hlavic pilastrů nepropojených architrávem. Vertikálně je hlavní průčelí i boční a zadní fasáda členěna vysokými pilastry, na hlavním průčelí na středovém rizalitu a na transeptu zdvojenými. Vstupní portál je kamenný, bohatě zdobený, rovněž kartuše nad ním. Po stranách rizalitu jsou zakomponovány niky, rámované edikulově, se sochami. Atika nad vstupní částí je v místě rizalitu mezi lucernami zvýšená, osazená pěti sochami. Okenní otvory bočních fasád mají termální tvar, na transeptu segmentové zaklenutí, na tamburu a lucerně půlkruhové, ostatní otvory jsou svisle pravoúhlé. Kaple Panny Marie Sněžné je zvenku bez členění.