kostel Proměnění Páně

Táborský kostel je vynikající památkou pozdního středověku, přirozená dominanta městského panoramatu. Kostel stojí na vrcholku návrší Starého města, při severozápadní straně Žižkova náměstí – celá jižní fasáda se obrací směrem do náměstí. V exterieru je patrné rozdělení kostela na trojlodí na západní a presbyterium na východní straně. Trojlodí má na východní a západní straně obloučkové štíty – obloučky pouze jako kontura a pak trojice (pětice) obloučků ve vrcholu štítu. Na jižní s severní straně jsou pak trojice štítků (vikýřů) – tvarosloví jako u štítů městských domů, obsahují drobní okénko. Na severní straně jsou pojednány jako obloučkové, na jižní pak barokně s volutami, pilastry a výklenky. Mezi štítky jsou kovové (měděné) chrliče ve tvaru stvůr. Jižní průčelí je vertikálně členěno opěráky s kamenným nárožím, mezi nimi jsou převýšená gotická kostelní okna s lomeným obloukem. Ostění oken kamenné, výplň vitráž mezi dvěma úzkými kamennými sloupky, nahoře kamenné kružby v každém okně jiné. Chráněno novodobým pletivem. Uprostřed je hlavní vstup do kostela – přes pět kamenných schodů vzhůru lomeným profilovaným kamenným portálem, dřevěné dvoukřídlé gotizující dveře (19. století). Předsazené závětří má pultovou střechu, kamenný sokl i nároží a do náměstí se otvírá širokým lomeným profilovaným kamenným obloukem. Zaklenuto křížovou klenbou, vydlážděno kamennou mozaikou. V západním průčelí jsou pouze dva opěráky a jedno širší slepé okno – kamenné ostění, ozdobné kamenné členění vyplněno omítaným zdivem. Nad tímto oknem jsou dvě malá obdélná okénka – osvětlení a větrání půdy. Vedlejší vstup v ose průčelí je menším lomeným profilovaným kamenným portálem s dřevěnými dvoukřídlými gotizujícími dveřmi (19. století). Severní průčelí je vertikálně členěno opěráky, mezi nimi jsou převýšená okna s lomeným obloukem – jako jižní průčelí. Místo jednoho okna při věži je rizalit – prý původní věž. Dole jsou malé jednoduché dveře, nad nimi jsou úzká okénka – jako střílny nad sebou – působí velmi archaicky. Otvory mají kamenná ostění. V severním průčelí je další vedlejší vstup do kostela - menším lomeným profilovaným kamenným portálem s dřevěnými dvoukřídlými gotizujícími dveřmi (19. století). Na jižní straně navazuje věž a presbyterium. Presbyterium Presbyterium je vertikálně členěno opěráky, mezi nimi jsou převýšená okna s lomeným obloukem – jako jižní průčelí. Okno přímo na východ je slepé – kamenné ostění, ozdobné kamenné členění vyplněno omítaným zdivem. Při severní straně stojí věž a vedle ní pak nová sakristie – též s opěráky a převýšenými okny (bez vitráží). Vstup do sakristie je z Děkanské ulice, profilovaným kamenným portálem, dřevěnými dvoukřídlými gotizujícími dveřmi (19. století).