kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Kostel se nachází na ostrohu u silnice na Líský, jižně od kostela vede staré schodiště s pískovcovými stupni. Jednolodní stavba na obdélníkovém půdorysu s věží na západním průčelí a polokruhovou apsidou s přistavěnou sakristií v ose stavby. Po obou stranách lodi jsou tři okna. Celá stavba je zbudována z mohutných kvádrů. Průčelí je členěno bosáží, lizénovými rámci a plochými římsami. Průčelní zeď je zakončena nízkým trojúhelníkovým štítem a vyvrcholena hranolovitou věží, členěnou pásovou a korunní římsou. Věž je zakončena vysokým jehlancem. Předmětem ochrany je kostel a k němu náležející pozemky se schodištěm.