kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny stojí v centru obce, na severní straně průjezdní komunikace. Jedná se o zděnou hladce omítnutou jednolodní neorientovanou stavbu (presbytář míří k severozápadu). Loď má obdélný půdorys s okosenými nárožími, k ní přiléhá pravoúhle odsazený presbytář s polygonálním závěrem (tři strany pravidelného šestiúhelníka) a se sakristií na jihozápadní straně. Loď, presbytář i sakristii kryjí valbové střechy s šablonami z živičné lepenky. Sokl kostela je jednoduchý z kamenných pískovcových kvádrů, korunní římsa je fabionová a obíhá celý obvod kostela. Nad východním průčelím ční hranolová zvonice s plechem pobitou helmicí s červenou povrchovou úpravou. Nad makovicí je umístěn kovaný patriarší kříž. Okna má zpravidla segmentová čtyřkřídlá čtyřicetitabulková dovnitř otvíravá osazená ve špaletách pískovcových šambrán ozdobených hlavním klenákem a vnější obrysovou lištou. Jihovýchodní hlavní štítové průčelí má při nárožích lizény, další lizény jsou po stranách mělkého středního rizalitu s profilovanou korunní římsou. V ose rizalitu jsou umístěny ven otvíravé dvoukřídlé svlakové dveře. Dveře jsou vsazeny do jednoduchého pískovcového portálu se zdůrazněným hlavním klenákem a vystouplými zrcadly. Na vnitřní straně portálu jsou osazeny novodobé mřížové dveře. Nad portálem je zazděný obdélný nadsvětlík, jehož překlad je tvořen pískovcovou fabionovou římsou. Nad vstupem je umístěno okno s vystouplým parapetem a kamenným ostěním se zdůrazněným hlavním klenákem. Nad průčelím se tyčí štít z pískovcových pohledových kvádrů a dvěma trojúhelnými křídly. Větší část štítu je omítaná s čtvercovým vpadlým polem. Nad ním je dřevěná břidlicí pobitá část zvonice se segmentovými žaluziovými okny na třech stranách, ke které zde dobíhá hřeben střechy. Boční průčelí lodi mají lizény při nárožích a jednu uprostřed, v takto vzniklých polích je vždy jedno okno. V severovýchodním průčelí jsou v jihovýchodní lizéně nad sebou dvě obdélná okna v pískovcových šambránách s obrysovou lištou od šnekového schodiště. Jihozápadní průčelí má ve střední lizéně dvoukřídlé levé dovnitř otvíravé rámové dveře o šesti výplních osazené v jednoduchém pískovcovém portále. Presbytář je členěn lizénami a v západní stěně závěru je dole stěna prolomena zamřížovaným obdélným oknem s vpadlou štukovou šambránou. Na bocích kněžiště je vždy po jednom okenním otvoru. Okno na jižní straně od spodu je nižší – pouze dvoukřídlé osmnáctitabulkové. Sakristie má fabionovou korunní římsu, při okosených nárožích lizény, na severozápadní a jihozápadní straně má po obdélném zamřížovaném okně v pískovcové šambráně s obrysovou lištou a na straně jihovýchodní jsou dnes zazděné dveře v jednoduchém pískovcovém portále s hlavním klenákem a zrcadly.